KReAdukacja

KReAdukacja

Warsztaty i Projekty Dla Dzieci i Młodzieży | NGO

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Wakacje z KReAdukacją

Wakacje z KReAdukacją 2016 | Lato w mieście Lublin

„Wakacje z KReAdukacją” to najlepszy sposób na kreatywne spędzenie wakacji w mieście! 

Każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16.00 dzieci (w wieku 6-11 lat) pod opieką wykwalifikowanych animatorek spędzą czas na pasjonujących zajęciach.

Codziennie na dzieci czekają nowe atrakcje, nie ma mowy o nudzie. Planujemy zajęcia artystyczne, filmowe oraz rozwijające kreatywność. W ciągu jednego 2 – tygodniowego turnusu zaplanowanych jest także 9 wyjść do miejsc kultury, rozrywki i sportu. Wszystkie niezbędne materiały i przyjazne miejsce zapewnia fundacja. Zajęcia podczas „Wakacji z KReAdukacją” odbywać się będą w siedzibie Fundacji przy Krakowskim Przedmieściu 13/7. By nie zabrakło sił do zabawy zaplanowaliśmy także posiłki (drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) dla naszych podopiecznych. Dzieci zostaną objęte ubezpieczeniem NNW.

Warto jak najszybciej podjąć decyzję o wzięciu udziału w „Wakacjach z KReAdukacją” – o zakwalifikowaniu decyduje bowiem kolejność zgłoszeń.

Cena za 2-tygodniowy turnus to tylko 700 zł. Możliwe są także zapisy na 1 tydzień – koszt 380 zł.

Podane ceny obejmują: posiłki, materiały, opiekę animatorów, NNW, bilety MPK  i wyjścia do miejsc kultury, rozrywki i sportu.

Zapisu dokonujemy po uiszczeniu opłaty. Na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu prosimy o wypełnienie „Karty kwalifikacyjnej” oraz dostarczenie jej do siedziby Fundacji KReAdukacja. Możliwe jest także przesłanie skanu na adres: fundacja@ kreadukacja.org i późniejsze dostarczenie oryginału.

„Wakacje z KReAdukacją” realizowane są przy wsparciu finansowym
Miasta Lublin w ramach akcji „Lato w mieście”.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

500 360 499 lub fundacja@kreadukacja.org

Kliknij na obrazek poniżej aby zobaczyć turnusy
w pełnej rozdzielczości

Ramowy-Program-Wakacje-z-KReAdukacja-Lublin2016

Start Projektu „Lublin w sieci życzliwości 2016”

Lublin w sieci życzliwości 2016 | Fundacja KReAdukacja

Rozpoczynamy ósmą edycję projektu „LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI 2016”. Celem tegorocznej edycji jest tradycyjnie promocja życzliwości jako wartości społecznej, pokazanie, że w Lublinie jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy chętnie angażują się w działania prospołeczne, tym razem jednak chcemy zaprezentować nieco odświeżoną wersję tego działania 🙂

Szczegóły pod adresem  www.zyczliwosc.kreadukacja.org
Zapraszamy do udziału szkoły (gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) oraz animatorów, którzy chcieliby się zaangażować i pokazać jak Lublin potrafi być życzliwy – wystarczy uzupełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy szkołyFormularz zgłoszeniowy dla animatora

herblublina

Projekt realizowany przy pomocy
finansowej Miasta Lublin

 

Dobry początek – warsztaty o chrzcie Polski

dobry-pocztatek-warsztaty-o-chrzcie-polski-1050-rocznica-fundacja-kreadukacja-lublin2016

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów
„Dobry początek – warsztaty o chrzcie Polski”.

Głównym celem warsztatów jest zwiększenie świadomości znaczeniu chrztu Polski wśród najmłodszych mieszkańców Województwa Lubelskiego poprzez ukazanie historycznego dziedzictwa i wpływu tego wydarzenia na dzieje ojczyzny – z okazji 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez Mieszka I, włączamy się w ogólnopolskie obchody tej rocznicy.
Warsztaty skierowane są do uczniów klas III-VI szkół podstawowych, do udziału zachęcamy także klasy integracyjne.

Warsztaty będą trwały cztery godziny lekcyjne, każda godzina będzie poświęcona jednemu zagadnieniu:
– poznaniu legend i podań o początkach państwa polskiego,
– przybliżaniu sytuacji w kraju przed i po przyjęciu chrztu,
– uczniowie będą mieli za zadanie wyobrażenie sobie (jako naoczni świadkowie), jak mógł wyglądać chrzest Mieszka I i napisanie relacji z tego wydarzenia,
– poznaniu roli chrztu i jego wpływu na kształt dzisiejszej Polski.

Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie ogłoszenie konkursu na samodzielne przygotowanie prac plastycznej dla uczestników warsztatów edukacyjnych. Uczniowie będą mieli czas od lipca do września na przesłanie prac, wykonanych dowolną techniką, upamiętniające chrzest Polski w 966 r. Dla autorów najlepszych prac są przewidziane dyplomy i nagrody, a efekty zostaną opublikowane w folderze podsumowującym projekt. Foldery będą rozdane uczniom wyróżnionych prac, szkołom biorącym udział w projekcie oraz bibliotekom z gmin, na terenie których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
516 833 840 lub ela.kudyba@kreadukacja.org
Zachęcamy do współpracy!

Warsztaty „Dobry początek – warsztaty o chrzcie Polski” zostały objęte dotacją Zarządu Województwa Lubelskiego.

wojewodztwo-lubelskie-herb-2016-fundacja-kreadukacja-warsztaty-o-chrzcie-polski

Aktualne Projekty Fundacji KReAdukacja

Aktualne Projekty Fundacji KReAdukacja | Fundacja KReAdukacja

„Kalejdoskop Kultury 2016” to projekt mający na celu wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy Czechów Południowy. W trakcie realizacji projektu zorganizowane zostanie cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci (od 15 lutego do 24 czerwca), dzięki czemu będą one miały szanse na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych. Zajęcia realizowane w ramach projektu to: „Niech żyje taniec”, „Wielcy Mali Odkrywcy”, „Świat sztuki – sztuka świata” i „W małym kinie”.
Po zakończeniu cyklu zajęć zorganizowany zostanie piknik rodzinny – spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców. Rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w projekcie będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach, z których do tej pory korzystali ich podopieczni. Podczas pikniku uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, a rodzice otrzymają specjalnie przygotowane skrypty zajęć, które będą mogli wykorzystać do pracy z dziećmi w domu. Podczas pikniku zostanie zaprezentowany także filmik powstały na zajęciach filmowych.
„Kalejdoskop Kultury 2016” realizowany jest przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 45. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

Dzielnice-Kultury-2016-Czechow-Poludniowy-Fundacja-KReAdukacja

Do końca lipca 2016 Fundacja KReAdukacja realizuje zadanie „Kultura daje Radę!”. Jest ono skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z dzielnic: Czechów Południowy, Wieniawa i Wrotków. Jego odbiorcami są głównie członkowie Młodzieżowych Rad Dzielnic, działających w wyżej wymienionych dzielnicach. Dzięki realizacji zadania będą oni mogli realizować zaplanowane inicjatywy kulturalne, wzbogacające kalendarz kulturalny ich dzielnic.
Młodzież, która nie działa w Młodzieżowych Radach Dzielnic, a chciałaby rozpocząć przygodę z działalnością społeczną – zostanie przeszkolona i wyposażona w nową wiedzę i umiejętności, pozwalające na efektywne działanie na rzecz rozwoju życia społeczno – kulturalnego dzielnicy. Tym samym zostanie zaproszona do pomocy w działaniach młodzieżowych rad dzielnic.
Poprzez zaplanowane w ramach zadania działania (warsztaty, szkolenia, realizacja przez młodzież inicjatyw kulturalnych), chcemy ożywić życie kulturalne kilku dzielnic Lublina.
Projekt „Kultura daję Radę!” realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

Dzielnice-Kultury-2016-Wieniawa-Kultura-daje-Rade-Fundacja-KReAdukacja

W lutym ruszyły zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w ramach kolejnej edycji „Akademii Inspiracji”. W ramach tegorocznej edycji przygotowaliśmy ofertę 3 warsztatów prowadzonych metodami edukacji pozaszkolnej (formy warsztatowe) z dziedzin pozwalających na rozbudzenie zainteresowań: trash art i rękodzieło – „Mała Pracownia Artystyczna”, kreatywność i eksperymenty przyrodnicze – „Klub Małego Odkrywcy” oraz filmowe – „DKF: Dziecięcy Klub Filmowy”. W czasie ferii zimowych oprócz zajęć w szkole zorganizowane zostały także bezpłatne wyjścia do Kina Bajka oraz Teatru Andersena.

Ferie z KReAdukacją 2016

ferie 2016, Fundacja KReAdukacja, Lublin, ferie w mieście, oferta zajęć, zajęcia dla dzieci i młodzieży, Krakowskie Przedmieście 13/7, fundacja@kreadukacja.org, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, zapewniony posiłek, obiad, sniadanie, wyjście do miejsc kultury, zajęcia kreatywne, zajęcia filmowe, rękodzieło, doświadczone animtorki

Ferie z KReAdukacją to najlepszy sposób na kreatywne spędzenie ferii zimowych! Każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.30 dzieci (w wieku 6-12 lat) pod opieką wykwalifikowanych animatorek spędzą czas na pasjonujących zajęciach.

Codziennie na dzieci czekają nowe atrakcje, nie ma mowy o nudzie. Planujemy zajęcia artystyczne, filmowe oraz rozwijające kreatywność. W ciągu jednego turnusu, trwającego tydzień, przewidziane są także dwa wyjścia do miejsc kultury. Wszystkie niezbędne materiały i przyjazne miejsce zapewnia fundacja – Ferie z KReAdukacją odbywać się będą w siedzibie Fundacji przy Krakowskim Przedmieściu 13/7. By nie zabrakło sił do zabawy zaplanowaliśmy także posiłki (drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) dla naszych podopiecznych.

Warto jak najszybciej podjąć decyzję o wzięciu udziału w Feriach z KReAdukacją – o zakwalifikowaniu decyduje bowiem kolejność zgłoszeń. Zajęcia są odpłatne. Cena to 60zł/dzień lub tylko 250zł za cały tygodniowy turnus! Podane ceny obejmują posiłki i wyjścia do miejsc kultury.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

500 360 499 lub fundacja@kreadukacja.org

Ramowy program Ferii z KReAdukacją

Konferencja Życzliwości 2015 [Fotorelacja]

11 grudnia 2015 roku w Tarasach Zamkowych odbyła się Konferencja Podsumowująca projekt „Lublin w sieci życzliwości 2015”, podczas której wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość pochwalenia się swoimi osiągnięciami. Wręczone zostały także dyplomy, podziękowania a także tytuły Ambasadorów Życzliwości.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za życzliwe inicjatywy, animatorom za pracę z młodzieżą, szkołom za współpracę i Ambasadorom Życzliwości za okazane wsparcie. Mamy nadzieję, że w tym samym, a nawet większym składzie spotkamy się za rok! 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia. Zdjęcia wykonał zaprzyjaźniony z Fundacją KReAdukacja i fotografią Kamil Kudyba.

Konferencja Życzliwości 2015 | Lublin w sieci życzliwości 2015

Aktywność Młodzieżych Rad Dzielnic w Lublinie

Aktywność, Młodzieżych, Rad, Dzielnic, w Lublinie, Lublin, MRD Wrotków, MRD Czechów, MRD Wieniawa, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wrotków, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wieniawa, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Czechów Południowy, Fundacja KReAdukacja, kreadukacja.org, Młodzi dają Radę, projekt, aktywność, inicjatywy młodzieży

Od września do grudnia duuużo się działo dobrego w 3 lubelskich dzielnicach: Wieniawa, Czechów Południowy i Wrotków. Zaprosiliśmy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w projekcie „Młodzi dają Radę”. W ramach tego działania grupy młodzieży realizowały swoje pomysły prowadzące do uatrakcyjnienia miejsc, w których mieszkają.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z projektów młodzieży.

Polityka Cookies
Polityka Cookies