Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Wspiera i kształtuje rozwój dzieci oraz młodzieży.

Realizujemy projekty oraz warsztaty edukacyjne.

AKTUALNOŚCI

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Młodzi liderzy dla zmian w regionach

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla uczestników z Ukrainy, podczas których nabędą oni umiejętności realizowania inicjatyw społeczno-kulturalnych, wspólny warsztat integracyjny dla Polaków i Ukraińców, podczas którego przygotują oni wspólną inicjatywę społeczno-kulturalną (warsztat ten będzie miał miejsce na Ukrainie).

Aktywne postawy młodzieży logo avatar

Aktywne postawy młodzieży

Od czerwca 2018 realizujemy kolejną edycję projektu "Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska - edycja 2018". W ramach projektu 20 uczestników z Młodzieżowych Rad Dzielnic: Wieniawa, Wrotków oraz Czechów Południowy weźmie udział w kolejnych szkoleniach oraz przygotuje inicjatywy dla społeczności lokalnych. A już w pierwszym tygodniu wakacji czeka ich wyjazd integracyjny w Góry Świętokrzyskie.

Lublin w sieci życzliwości 2018

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej, jubileuszowej, dziesiątej edycji projektu „Lublin w sieci życzliwości”. Celem tegorocznej edycji jest tradycyjnie promocja życzliwości jako wartości społecznej, pokazanie, że w Lublinie jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy chętnie angażują się w działania prospołeczne.

Warsztaty edukacyjne "W niepodległej Polsce"

Głównym celem naszych działań jest zwiększenie świadomości o znaczeniu odzyskania niepodległości Polski wśród najmłodszych mieszkańców regionu. Warsztaty skierowane są do uczniów klas III-VIII szkół podstawowych

Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas Wolność

W ramach projektu zaplanowaliśmy konkurs Inicjatyw Mieszkańców. Każdy pełnoletni mieszkaniec naszego Miasta będzie mógł zgłosić swój pomysł na inicjatywę związaną z tą ważną dla wszystkich Polaków rocznicą.

Kultura daje Radę 2018 | logo Fundacja KReAdukacja Lublin

Kultura daje Radę 2018

Projekt skierowany do uczniów lubelskich szkół w wieku 13 – 19 lat, w tym do Młodzieżowych Rad Dzielnic,działających w dzielnicach Wrotków, Wieniawa i Czechów Południowy. Dzięki uczestnictwu w projekcie będą oni mogli realizować zaplanowane inicjatywy kulturalne, wzbogacające kalendarz kulturalny ich dzielnic.

Akademia Inspiracji 2018 | logo Fundacja KReAdukacja

Akademia Inspiracji 2018

Jest to kontynuacja cyklu zajęć rozbudzających i rozwijających zainteresowania dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią. Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnych zajęciach rozwijających swoje zainteresowania.

Kalejdoskop Kultury 2018

Projekt realizowany od 2016 roku w dzielnicy Czechów Południowy. Jego głównym celem jest wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy. W trakcie realizacji projektu zorganizujemy cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci.

KONTAKT

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

ul. Krakowskie Przedmieście 13/7

20-002 Lublin

e-mail: fundacja@kreadukacja.org

Sylwia Ciołek: 505 407 903

Paulina Sowa: 500 360 499

Ewelina Pyzik: 504 603 332

Elżbieta Kudyba: 516 833 840
(Warsztaty Edukacyjne)

(przed przyjściem prosimy
o kontakt telefoniczny lub mailowy)

NIP: 712-314-64-95 REGON: 060424041

nr konta Pekao SA oddział w Lublinie

84 1240 5497 1111 0010 2149 2715

KREADUKACJA W SIECI