Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja | Lublin

Organizacja pozarządowa | NGO | Warsztaty i Projekty Dla Dzieci i Młodzieży

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Lublin W Sieci Życzliwości 2010

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu pracy z grupą metodą zespołowego projektu młodzieżowego. Do udziału w nim zaprasza 15 studentów kierunków pedagogicznych i społecznych.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Lublin w sieci życzliwości 2012”, który ma na celu promowanie życzliwości jako wartości społecznej pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską.

Podczas szkolenia uczestnicy będą szczegółowo zapoznani z celami projektu, przebiegiem i rezultatami poprzednich edycji, ale przede wszystkim zostaną przeszkoleni z pracy z grupą metodą zespołowego projektu młodzieżowego.

Termin

7 lipca, godz. 9:00

Miejsce

Bankowy Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy

Ul. Filtrowa 11

24-120 Kazimierz Dolny

Zapewniamy:

  • wyżywienie
  • materiały szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • 5 godzin konsultacji u doświadczonego trenera

Oczekujemy:

Udział w szkoleniu wiąże się z deklaracją kontynuacji pracy w formie wolontariatu od września do grudnia – prowadzenie spotkań rekrutacyjnych w lubelskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych które wyrażą zainteresowanie projektem „Lublin w sieci życzliwości 2012”oraz animowanie i koordynacja pracy grupy podczas opracowania życzliwej inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy
i wysyłając go na adres:

paulina.sowa@kreadukacja.org

formularz do pobrania

Spotkanie organizacyjne osób zakwalifikowanych na szkolenie odbędzie się w tygodniu między 11 a 17 czerwca.

Szczegółowe informacje:

Tel. 500 360 499

e-mail: paulina.sowa@kreadukacja.org

Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

I'm not a spammer This plugin created by memory cards

Polityka Cookies
Polityka Cookies