Fundacja KReAdukacja 2016

Aktualne Projekty Fundacji KReAdukacja

“Kalejdoskop Kultury 2016” to projekt mający na celu wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy Czechów Południowy. W trakcie realizacji projektu zorganizowane zostanie cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci …

Razem Dla Czechowa – Młodzieżowa Rada Dzielnicy Czechów Południowy

Już dziś rozpoczynamy pracę nad nowym projektem dotyczącym powstania drugiej Młodzieżowej Rady Dzielnicy w Lublinie. Zadanie „Razem dla Czechowa. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Czechów Południowy”. zaktywizuje 30 uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego …