Kalejdoskop Kultury 2019 | Fundacja KReAdukacja

“Kalejdoskop Kultury 2019” to kontynuacja projektów realizowanych od 2016 roku w dzielnicy Czechów Południowy. Jego głównym celem jest wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy. W trakcie realizacji projektu zorganizujemy cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, dzięki czemu będą one miały szanse na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych. Działaniem obejmiemy 20 osób: dzieci mieszkające i/lub uczące się na terenie dzielnicy Czechów Południowy. Zajęcia będą się składały z następujących modułów: “W świecie zmysłów”, “Wielcy Mali Odkrywcy”, “W małym kinie” oraz “Świat sztuki – sztuka świata”. Pod koniec cyklu zorganizujemy piknik rodzinny – spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców i/lub opiekunów. Podczas pikniku uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, a rodzice otrzymają specjalnie przygotowane skrypty zajęć, które będą mogli wykorzystać do pracy z dziećmi w domu.