3 edycja programu edukacji regionalnej, realizowanego co roku przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja w szkołach podstawowych Województwa Lubelskiego.

Program objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, jako inicjatywa promująca region.

W szkołach podstawowych organizowane są warsztaty z zakresu historii, geografii, sztuki i tradycji regionu, a także wprowadzające w sytuację społeczno – gospodarczą województwa. W tej edycji po raz pierwszy zorganizowaliśmy te warsztaty także dla klas I-III. Drugi etap projektu, to działanie wspierające rozwój kreatywności uczestników. W tym roku zaprosiliśmy uczniów do udziału w konkursie na temat „Wielkanoc na Lubelszczyźnie”, w dwóch kategoriach: fotograficznej i literackiej.

W tegorocznej edycji udział wzięło 8 szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

Szkoła Podstawowa w Kalinówce

Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. Wł. Sikorskiego w Świdniku

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim

Szkoła Podstawowa w Zakępiu

Łącznie w warsztatach edukacyjnych projektu „Lubelszczyzna – kraina inspiracji 2011″ udział wzięło ok. 1000 uczniów. Wszyscy oni zostali także zaproszeni do udziału w konkursie „Wielkanoc na Lubelszczyźnie”.

Spośród nadesłanych prac, Jury konkursu w składzie:

Małgorzata Gogacz – Fundatorka Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Karolina Siemion – Kuć – nauczycielka języka polskiego, logopeda w Międzynarodowej Szkole Podstawowej „Paderewski”

Anna Rzucidło – pracownik Agencji Reklamowej Vena Art

w dniu 23. 05. 2011 r. podjęło decyzje o nagrodzeniu następujących autorów prac.

KATEGORIA LITERACKA

I Grupa: uczestnicy z klas I – III

1 miejsce – KAROLINA KASPRZAK, klasa IIIa, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie

2 miejsce – KALINA SŁOTWIŃSKA, klasa IIIa, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie

3 miejsce – JULIA KOSTRZEWSKA, klasa IIIa, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie

II Grupa: uczestnicy z klas IV- VI

1 miejsce – KACPER CHRZĄSTOWSKI, klasa V, Zespół Szkół w Kalinówce

2 miejsce – NIKOLA ADAMOWSKA, klasa IV, Zespół Szkół w Kalinówce

3 miejsce – KORNELIA MARGOL, klasa IVe, Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku

KATEGORIA FOTOGRAFICZNA

I Grupa: uczestnicy z klas I – III Jury podjęło decyzję o przyznaniu specjalnego wyróżnienia

ANNIE MŁYNARCZYK, klasa III h, Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie

II Grupa: uczestnicy z klas IV – VI

1 miejsce -ex aequo NATALIA KARPIUK, klasa Vc, Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku

i SYLWIA WALO, klasa V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakępiu

Wyróżnienia otrzymują:

Katarzyna Bobruś, Zespół Szkół w Kalinówce,

Bartłomiej Bobowski, Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku

Oliwia Waryszak, Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku

6 czerwca 2011 r. w Domu Kultury “Łęgi” Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”,
na ul. Tatarakowej 28 w Lublinie, odbyło się wręczenie nagród.

Lubelszczyzna - Kraina Inspiracji, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, NGO, Lublin, organizacja pozarządowa, warsztaty z zakresu historii, warsztaty geografii, warsztaty sztuki, warsztaty tradycji regionu, rozwój kreatywności uczestników, Wielkanoc na Lubelszczyźnie, konkurs, 8 szkół podstawowych, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, Szkoła Podstawowa w Kalinówce, Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. Wł. Sikorskiego w Świdniku, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim, Szkoła Podstawowa w Zakępiu, 6 czerwca 2011 r. , Dom Kultury “Łęga”, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Czuby”, ul. Tatarakowa 28 w Lublinie