Pod Wspólnym Dachem 2 – Album On-line

Publikacja on-line albumu internetowego projektu “Pod Wspólnym Dachem 2” zawierającego zdjęcia z projektu oraz prace wykonane przez uczestników podczas zajęć.

 

Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | CC BY-NC 3.0 PL

Publikacja jest udostępniania na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska