Podróż Przez Świat

Herb Gminy Łęczna | Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja,Fundacja KReAdukacja, Gmina Łęczna, Lublin, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, projekt, „Podróż przez świat. Działania kulturalne wśród uczniów szkół podstawowych Łęcznej”, kultura wybranych krajów Globalnego Południa i Globalnej Północy, Algierii, Nigru, Tanzanii czy też Ukrainy, Hiszpanii, Niemiec, celem projektu jest zapoznanie z kulturą i tradycjami wybranych krajów i pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, warsztaty, uczniowe szkół, klasy I-VI, warsztaty animacji kulturalnej, projekt zrealizowany przy współpracy finansowej Gminy Łęczna, Herb Gminy ŁęcznaProjekt „Podróż przez świat. Działania kulturalne wśród uczniów szkół podstawowych Łęcznej” dotyczy kultury wybranych krajów Globalnego Południa i Globalnej Północy (Algierii, Nigru, Tanzanii czy też Ukrainy, Hiszpanii, Niemiec). Głównym celem projektu jest zapoznanie z kulturą i tradycjami wybranych krajów i pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością. W trakcie warsztatów uczestnicy odbywają „podróż przez świat”, zatrzymując się w wybranych krajach i podglądając życie codzienne rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem życia dzieci. Obserwacja dnia życia pozwala na poznanie kultury i tradycji poszczególnych krajów.


Działaniem chcemy objąć uczniów klas I-VI szkół podstawowych gminy Łęczna, którzy będą uczestniczyć w czterogodzinnych warsztatach animacji kulturalnej. Trzy pierwsze godziny poświęcone będą poznawaniu kultury i dziedzictwa wybranych krajów. Ich szczegółowa tematyka zostanie wybrana przez nauczyciela danej klasy. Do wyboru będą trzy bloki tematyczne: moduł ogólny – poświęcony zagadnieniom historii i dziedzictwa kulturowego w danym kraju, moduł obyczajowy – dotyczący codziennych zwyczajów mieszkańców danego kraju, uczestnicy wyobrażają sobie jak może wyglądać „Dzień z życia rodziny…”, moduł kulinarny – dotyczący kuchni narodowej. Kolejna godzina jest przeznaczona na warsztaty plastyczne. Podczas pracy uczniowie wykonują prace związane z charakterystycznymi elementami kultury wybranego kraju.
Prace wykonane będą techniką mozaiki plastycznej. Pomysły do swoich prac dzieci zaczerpnąć mają podczas trzech godzin warsztatów animacji kulturalnej poświęconych poznawaniu kultury i dziedzictwa wybranych krajów. Najciekawsze prace plastyczne zostaną zamieszczone w folderze. Planujemy wydrukowanie 100 sztuk takich folderów, które zostaną przekazane uczniom – twórcom wybranych pocztówek, szkołom biorącym udział w projekcie oraz bibliotekom miasta, na terenie których znajdują się te szkoły. Do folderu zostanie wybranych 50 najciekawszych prac. Zostaną one wybrane przez jury, które zostanie powołane w trakcie realizacji projektu. Foldery będą rozdane uczniom wyróżnionych prac, szkołom biorącym udział w projekcie oraz bibliotekom z gmin, na terenie których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie. Wręczenie nagród i folderów odbędzie się w trakcie apelu na zakończenie roku szkolnego.

Projekt zrealizowany przy współpracy finansowej Gminy Łęczna.