Prace Administracyjne Na Serwerze

Prosimy o przesyłanie informacji na adres: kreadukacja@gmail.com

Na chwilę obecną trwają prace administracyjne na serwerze i kontakt fundacja@kreadukacja.org  jest niedostępne.