Scenariusze Zajęć Programu “Razem Dla Wrotkowa”

Razem Dla Wrotkowa | Fundacja KReAdukacja Lublin

Zapraszamy do zapoznania się oraz korzystania ze scenariuszy zajęć jakie powstały w ramach projektu “Razem Dla Wrotkowa”. Plik w formacie .pdf jest możliwy do pobrania na stronie internetowej projektu. 

Scenariusze Zajęć Programu "Razem Dla Wrotkowa"