Start Projektu “Młodzi Dla Wrotkowa”

Razem Dla Wrotkowa, Dzielnice Kultury, Fundacja KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, cykl szkoleń i warsztatów, animacja kultury i pracy w grupie, 20 osobowa grupa młodzieży, odświeżenie życia kulturalnego dzielnicy, dzielnica Wrotków w Lublinie, organizacja 3 inicjatyw kulturalnych, zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców dzielnicy

Dziś, 15 stycznia rozpoczynamy aktywną pracę w 3 projekcie jaki otrzymaliśmy w ramach programu Dzielnice Kultury. Projekt “Młodzi Dla Wrotkowa” jest działaniem, podczas którego 20 osobowa grupa młodzieży ucząca się i mieszkająca na dzielnicy Wrotków w Lublinie weźmie udział w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu animacji kultury i pracy w grupie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.

Razem Dla Wrotkowa, Dzielnice Kultury, Fundacja KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, cykl szkoleń i warsztatów, animacja kultury i pracy w grupie, 20 osobowa grupa młodzieży, odświeżenie życia kulturalnego dzielnicy, dzielnica Wrotków w Lublinie, organizacja 3 inicjatyw kulturalnych, zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców dzielnicy, Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin