Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Podróż Przez Świat

Projekt ?Podróż przez świat. Działania kulturalne wśród uczniów szkół podstawowych Łęcznej? dotyczy kultury wybranych krajów Globalnego Południa i Globalnej Północy (Algierii, Nigru, Tanzanii czy też Ukrainy, Hiszpanii, Niemiec). Głównym celem …