Fundacja KReAdukacja 2016

Aktualne Projekty Fundacji KReAdukacja

“Kalejdoskop Kultury 2016” to projekt mający na celu wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy Czechów Południowy. W trakcie realizacji projektu zorganizowane zostanie cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci …

Projekt “Z tradycją na Ty”

Projekt „Z tradycją na Ty” to cykl rozwijających warsztatów edukacyjnych, skierowanych do dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie. W ramach działania dzieci z klas 1 – …